Döküm prosesinde kullanılan maçaların refrakter boya ile otomatik olarak boyanması ve kurutma fırınına yüklenmesi için tasarlanmıştır.

  • Tam otomatik sistem sayesinde yüksek verimlilik düşük işçilik maliyeti
  • Ağır ve büyük maçalar için yükleme kolaylığı
  • Operatör hatalarından dolayı taşıma boyama süzme gibi problemlerin ortadan kaldırılması
  • Maça yüzeyinde homojen boya kalınlığı ile damla engellenmesi ve yüksek döküm kalitesi
  • Boyama hatalarından dolayı üretim kaybının ortadan kaldırılması
  • Sirkülasyonlu boya tankı ile tortu oluşumunun engellenmesi
  • Operatör gereksinimi olmayan otomasyon uygulamaları
  • Özel maça tutma elleri
  • Tüm maçaları tutabilen PATENTLİ özel el yapısı
WhatsApp